De vereniging

Ons repertoire varieert van licht klassiek tot populair, waarbij muziek uit de top-40/50 niet geschuwd wordt.
Optredens zijn er meestal in de vorm van zowel binnen- als buitenconcerten, rondwandelingen en serenades ter opluistering van diverse feestelijkheden.
Dit regelmatig in samenwerking met zusterverenigingen.
Jaarlijks terugkerende evenementen zijn o.a. het jaarconcert, Koninginnedagconcert, uitwisselingsconcert, lampionnenoptocht, Sinterklaasintocht en de volkskerstzang. 

Het bestuur

Secretaris muziekvereniging Euterpe:
secretaris@euterpe.nl                                                                                                                             

NL 16 RABO 0340 2103 89

Muzikale leiding

Dirigent fanfare: René Hendrickx

Docente en dirigent jeugd: Monique de Rooij 
website: www.moniquederooij.nl/

Docente en dirigente jeugd: Annet Benstschap Knook