AgendaDe verenigingLid wordenSponsorsFoto'sArchiefKontaktLeden

| Home |Docenten | Kosten | Instrumenten | Projecten |aanmeldformulier | Contactformulier | Proeflessen |

Muziekproject info voor de ouders

Info voor de ouders o k Info voor de kinderen

 

Waarom muziek?

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.
Hoe komt dit?

mmaakslim Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen. Deze resultaten ontstaan, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau.

Wetenschappelijke conclusies


Hieronder vindt u vier belangrijke conclusies van een zes jaar durend wetenschappelijk onderzoek op Berlijnse scholen door Prof. H.G. Bastian naar effecten van muziekbeoefening op leerprestaties van kinderen:
>> Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich de eerste jaren op de basisschool op een zelfde manier. Na vijf jaar op school en vier jaar uitgebreid muziekles vertonen de kinderen op de muziekactieve basisscholen een significant hoger IQ.

>> Het IQ van kinderen van de op muziekgerichte scholen die reeds bij aanvang van het onderzoek een bovengemiddeld IQ hadden, neemt na vier jaar les in solo- en ensemblespel duidelijker toe dan dat van vergelijkbare kinderen uit de controlegroep zonder verder muzikale vorming.

>> Sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwikkeling achterlopende kinderen (met een lager IQ dan gemiddeld) profiteren ook van uitgebreid muziekonderwijs. Hun IQ neemt met de jaren toe, wat voor kinderen met een lager IQ dan gemiddeld zonder muziekonderwijs niet gezegd kan worden.

>> Leerlingen van de basisschool die gedurende hun gehele schooltijd extra muzieklessen hebben gekregen, blijken over een twee maal hoger acceptatieniveau te beschikken, dan leerlingen die weinig tot geen muziekonderwijs kregen. Bij deze eerste groep blijkt men beter en makkelijker de medemens te kunnen respecteren dan bij de tweede groep
bron: Muziek maakt slim, H.G. Bastian

Windkracht 6

In het kader van muziek promotie en ledenwerving heeft muziekvereniging Euterpe het PEP-pakket aangeschaft. Het PEP-pakket is samengesteld voor Windkracht 6 in het kader van Promotie & Educatie.
Het PEP-pakket is bedoeld voor basisscholen, muziekscholen en muziekverenigingen om kinderen van 8 tot 10 jaar te motiveren voor blaasmuziek.
Aan de hand van een viertal gevarieerde lesthema’s kan het muziek maken voor kinderen in groep 5 worden gepromoot.
Deze lessen kunnen zelf door de docent worden samengesteld. De lessen kunnen bestaan uit liedjes zingen, dvd met allerlei toepasselijke filmpjes van muziekmakende kinderen en uitleg, instrumentparade, memory en het maestro muziekspel dat een variant is op het welbekende bingospel.
Euterpe maakt tijdens het kinderproject ook gebruik van dit PEP-pakket. De opdrachten gebaseerd op de thema’s allemaal blaasmuziek, houten blaasinstrumenten, koperen blaasinstrumenten en slagwerk zijn gevarieerd en ideaal om zelf te combineren.
Naast leerzame onderdelen zijn de lessen ook vooral leuk. De lessen zijn erg interactief waardoor het merendeel van de tijd de kinderen zelf bezig zijn. Euterpe stelt voor de lessen instrumenten beschikbaar, zodat de kinderen tijdens de lessen kunnen proberen een instrument te bespelen.
Kortom een les om heel de week naar uit te kijken!
www.windkracht6.nl

Wieger reeks.

Tijdens de lessen op de basisscholen worden er liedjes ingestudeerd, zodat de kinderen deze kunnen opvoeren in het afsluitende kinderconcert.
Euterpe heeft er voor gekozen om niet de windkracht 6 liedjes ten uitvoer te brengen.
In plaats daarvan heeft Euterpe twee uitbreidingen aangeschaft. In het project van 2010 en in 2011 is er gebruik gemaakt van een compositie van Carl Wittrock.
In deze compositie, genaamd Wieger wordt wakker, maken kinderen op een eigentijdse en spannende manier kennis met een blaasorkest. Wordt Wieger op tijd wakker om het instrument van zijn dromen te leren bespelen?
Het verhaal wordt verteld, terwijl Euterpe en de kinderen, die in sommige delen meezingen, klappen en spelen, voor de achtergrondmuziek zorgen.
In het project van 2012 zullen we opnieuw gebruik maken van een compositie van Carl Wittrock. Dit jaar zullen we het vervolg op het succesvolle Wieger wordt wakker gebruiken, namelijk Wieger wil weg. In Wieger wil weg geniet de hoofdpersoon van een welverdiende vakantie en is op eenzelfde manier opgebouwd als Wieger wordt wakker.
http://www.youtube.com/watch?v= u-yavDfrvEY

Lespakket

Als onderdeel van het kinderproject heeft Euterpe lesmateriaal samengesteld voor de deelnemende scholen. Aan het begin van het project wordt er materiaal aan de docenten verstrekt. Dit materiaal is gebaseerd op Windkracht6 en Wieger en is en blijft eigendom van Euterpe. Docenten kunnen van het materiaal gebruik maken om buiten de door Euterpe verzorgde muzieklessen, toch project gerelateerde lessen te kunnen geven.

2010/2011

Foto's: Wieger jaar 2010 en Wieger jaar 2011

Organisatie

Muziekvereniging Euterpe neemt de volledige organisatie op zich, waardoor deelnemende scholen en docenten vrijwel niks hoeven te doen. Binnen Euterpe ligt de organisatie op de werkgroep ledenwerving. Deze bestaat uit Annet Benschap Knook, Nicole Moerland, Monique de Rooij en Cindy Versluis. Voor vragen over het kinderproject mail naar wervingbegeleiding@euterpe.nl
De lessen op school zullen worden verzorgd door Cindy Versluis. Zij krijgt hierbij soms hulp van Nicole Moerland & Annet Benschap Knook

2012

De voorbereidingen voor Wieger 2012 zijn in volle gang. Na een eerste contact met de basisscholen in de Sint Maartensdijk, Scherpenisse, Stavenisse en Poortvliet zijn er 5 aanmeldingen voor het Wiegerproject 2012!
De aftrap van Wieger staat gepland voor Oosterscheldeschool en De Rieburch op 3 februari! In het schema hieronder staan de datums voor de geplande lessen!

 

Jenaplanschool met de Bijbel Poortvliet

De Eevliet Poortvliet

De Rieburch Sint Maartensdijk

De Schalm Stavenisse

Oosterscheldeschool Scherpenisse

Les 1

10 februari

14 februari

3 februari

10 februari

3 februari

Les 2

2 maart

28 februari

17 februari

17 februari

17 februari

Les 3

16 maart

13 maart

9 maart

9 maart

9 maart

Les 4

30 maart

23 maart

23 maart

23 maart

27 maart

Les 5

Nog in te plannen les!

Het finale concert van het Wegerproject 2012 staat gepland voor donderdag 19 april van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur. Na afloop van dit concert is het mogelijk om in te schrijven voor proeflessen. Deze zullen in de weken 17 tot en met 21 plaatsvinden. De exacte tijden worden na inschrijving afgesproken met de docenten.
Op 24 mei is de voorspeelavond. Op deze avond zullen alle leerlingen hun muziekkunsten laten horen, ook de proeflesleerlingen!

Proeflessen


Zelf muziek maken? Dat kan!
Muziekvereniging Euterpe biedt de mogelijkheid kennis te maken met deze muzikale hobby.
Dit kan door middel van het nemen van proeflessen. Wij bieden proeflessen aan op zowel onze koperinstrumenten als op slagwerk.
De proeflessen op koperinstrumenten zal worden gegeven door Monique de Rooij in Sint Annaland. Tijdstip hiervan kan in nader overleg bepaald worden.
Slagwerkles is op woensdagavond tussen 18.30 en 20.30 in de Haestinge in Sint Maartensdijk. De duur van de proeflessen zal 20 minuten zijn. Kosten zijn €10,- voor 4 lessen. Betaling hiervan geschiedt contant aan de docent op de eerste proefles.
De proeflessen geven u en uw kind de kans kennis te maken met een instrument, en te ontdekken wat zelf muziek maken nou echt zo leuk maakt! Als extra motivatie hebben wij een uitvoermoment bedacht waarbij uw kind slechts na 4 lessen al een demonstratie geeft van zijn of haar muzikale kunnen.