AgendaDe verenigingLid wordenSponsorsFoto'sArchiefKontaktLeden

| Home | jaaragenda | Nieuws | Contactformulier |

Jaarprogramma 2018 Bijgewerkt 4-10-2018

Datum

Activiteit

Wie

Tijd

Waar

Januari

5e

Kerstvakantie    

     

     

Februari

     

16e Voorjaarsvakantie WEL repetitie      

23e

Jaarvergadering   20.00 u  

Maart

       
3e Concert Maartenshof Samenspelgroep    

       
         
30e Goede vrijdag      

April

       

7e

Solistenconcours en jaarconcert   12.00/19.30  
13e Marsrepetitie voorafgaand aan repetitie   19.00  
         
27e Kon.dag Aubade + concert middag 15.00   9.45 +11.00  
         

     

Mei

     

4e Meivakantie Geen rep      
11e hemelvaart/Meivakantie. Geen rep.      
         

Juni

       
16e rondgang Scherpenisse + Kon. schieten   13.20  
14e wandelaars inhalen   18.45  
29e Zomerconcert de Zeester 19.30  
  vakantie      
         
         

Juli

       

vakantie      

       

       

       

Augustus

       
17e 1e repetitie na de vakantie    

30e vervangende rep.   19.30-21.30  

31e

serenade in Hoogerheide   19.30-21.00  

September

       
7e leden verg na rep.      
22e oliebollenverkoop   07.00 uur  

       

Oktober

       
6e studiedag jeugd Concert jeugd Maartenshof   19.00  
19e Herfstvakantie. Wel rep.      
27e Uitwiiselingsconcert Accelerando   19.30  
         
November        
3e jeugd Efteling      
10e Lampion optocht / speculaasverkoop   19.00  
24e Sinterklaas inhalen   14.00  
         

December

     

       

14e Winterfar   19.00  
22e Kerst met Euterpe   19.30 Haestinge
28e geen rep.