AgendaDe verenigingLid wordenSponsorsFoto'sArchiefKontaktLeden

| Home | jaaragenda | Nieuws | Contactformulier |

Jaarprogramma 2018 Bijgewerkt 5-01-2018

Datum

Activiteit

Wie

Tijd

Waar

Januari

5e

Kerstvakantie    

     

     

Februari

     

16e Voorjaarsvakantie WEL repetitie      

23e

Jaarvergadering   20.00 u  

Maart

       
3e Concert Maartenshof Samenspelgroep    

       
         
30e Goede vrijdag      

April

       

7e

Solistenconcours en jaarconcert   12.00/19.30  
13e Marsrepetitie voorafgaand aan repetitie   19.00  
         
27e Kon.dag Aubade + concert middag 15.00   9.45 +11.00  
         

     

Mei

     

4e Meivakantie Geen rep      
11e hemelvaart/Meivakantie. Geen rep.      
         

Juni

       
16e rondgang Scherpenisse + Kon. schieten   13.20  
14e wandelaars inhalen   18.45  
29e Zomerconcert de Zeester 19.30  
  vakantie      
         
         

Juli

       

vakantie      

       

       

       

Augustus

       
17e 1e repetitie na de vakantie    

30e vervangende rep.   19.30-21.30  

31e

serenade in Hoogerheide   19.30-21.00  

September

       
7e leden verg na rep.      
22e oliebollenverkoop   07.00 uur  

       

Oktober

       
6e studiedag jeugd      
19e Herfstvakantie. Geen rep      
27e Uitwiiselingsconcert Accelerando   19.30?  
         
November        
3e jeugd Efteling      
10e Lampion optocht / speculaasverkoop   19.00  
17e Sinterklaas inhalen   14.15?  
         

December

     

       

         
22e Kerst met Euterpe   19.30 Haestinge
28e geen rep.